Monthly Archives: August 2008

Interpretacja i weryfikowanie danych z ELS

Artykuł ten jest drugim z serii na temat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Pierwszy opisywał jak uzyskać binarny zrzut pliku danych i certyfikatu (dwa pliki opisane w załączniku nr 3 do rozporządzenia).

Co można znaleźć w plikach?

W pliku z danymi (w tym artykule nazwany „dane.bin”, zrzucany za pomocą polecenia „./elsr > dane.bin”) można znaleźć imiona i nazwisko studenta, numer albumu, kod serii albumów, nazwę uczelni, PESEL oraz datę ważności legitymacji. Dodatkowo znajduje się tam numer seryjny układu karty (do weryfikacji czy dane znajdują się na oryginalnym nośniku) oraz wersja formatu pliku (na razie istnieje tylko wersja 1). Oczywiście wszystkie powyższe dane są otoczone strukturą podpisu elektronicznego, o czym później.
Continue reading